ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ: ಜೈಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್

'ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ'ಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ದಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.
- ರಾಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚೆಸ್ನಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಿಂತಕ

ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸೋಣ. 
…ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗಧಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಬಳಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಡುಕೊಳುವಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು...

read more


ಫ್ರೀಬೇಸಿಕ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ದ ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೋರಾಟ

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಮಾನತೆ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ಹುನ್ನಾರ: 'ಫ್ರೀಬೇಸಿಕ್' ಯೋಜನೆ
ವಿರುದ್ದ ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೋರಾಟ
-
ಜೈಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್

ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು:
'ಗಣೇಶ್ ಎಂಬ ಬಡ ರೈತ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಸಾಯ
ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್
ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀಬೇಸಿಕ್ ನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ'

'ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ಬಡ...

read more


Great experience of 6th batch

The journey of Amigo centre's 6th batch started on 9th of april 2014. In which there were 30 student and this was the first time that ACC received 30 student in a batch. This all happened become of the huge effort of our ACC volunteers and 5th batch student like taseer,sadiq and others. Before starting batch,we went for the campaining about 2 to 3 complete days to every door to door and explained people about acc that is Amigo community...

read more


Weekly Report Sept 3rd week 2014

News..
Join us in the campaign in what ever manner you can. You may express your solidarity uploading your own photo here http://wethegoondas.fsmk.org/?page_id=67 holding a sign mentioning why you are Goondas

What Happened.
On 21st Sept
FSMK Along with ALF,PUCL and Datameet hosted  screening of the biographical documentary about Aaron Swartz to highlight the...

read more


Weekly Report Sept 2nd Week 2014

News

*We The Goondas*.

FSMK has been working with other
organizations and groups mainly Alternative Law Forum(ALF) and Peoples' Union for Civil Liberties(PUCL) to raise awareness about the amendments to
the Goondas Act in Karnataka. As of now, the plan is to run a campaign
around the issue focusing on the inclusion of digital offences under
the Act and the general arbitrariness of the Act itself. The...

read more


Weekly Report Sep 1st Week 2014

What Happened

#GLUGDSCE
Free software philosophy session by Sarath on 4th Sep
Python workshop  from 6th Sep to 7th Sep by PyCon team.

#TFSC-BMSIT
Python workshop  from 6th Sep to 30th Aug by PyCon team.

#RITGLUG
Free software philosophy session by Rakesh and RaghuRam on 9th Sep

#MCEGLUG
Free software philosophy session by Rakesh 9th Sep

#GLUE
Python workshop  On 6th Sep PyCon...

read more


Weekly Report

News

Balaji, Jeeva and Shijil  from FSMK Visited AC3 community centre Sunday(31st Aug) , initiated discussion on restarting the community centre. AC3 was the first community centre FSMK started , later due to many reason especially space issues centre was closed. This meeting has generated more excitement among all of us , students from AC3 are more excited and they have taken it as a challange re starting the center. Mani , Sarasu ,...

read more


Weekly Report

News
*FSMK is associating with Pycon India conducting python sessions across Karnatka part of Pymonth:-
PyCon India, the premier conference in India on using and developing the Python programming language is conducted annually by the Python developer community, represented by Python Software Society of India. The conference attracts the best Python programmers across the country and abroad.
This year, PyCon India is...

read more


FSMK Weekly Report

Upcoming Activities scheduled as on today

*PACE GLUG Inauguration on 18th Aug

#PYMONTH

Glug DSCE conducts Python workshop on Aug 30th/31st
Glug SVCE conducts Python workshop on Aug 23rd/24th
Glug PACE conducts Python workshop on Sept 6th/7th
Glug TFSC conducts Python workshop on Aug 30th/31st

Past Activities

#FSMKSC14S

Another camp from FSMK has completed on (27/July/2014). 9 days, 200...

read more


FSMK offers scholarships to subsidize the camp fee for deserving students

As FSMK has been organizing free software technology camps for the last 2 years, this time FSMK team have offered to provide scholarships which would help deserving students to get subsidized in the camp fee. As a not-for-profit organization, FSMK collects fee from participant towards the actual expenses food, registration kit, etc. However, there are students who are meritorious but can not afford to pay the fee due to their poor economic...

read more


Pages